Prezeraný školský rok:

Kyberšikana - beseda 26.1.2023

 

Dňa 26. januára 2023 sa naši žiaci zúčastnili besedy Kyberšikana a bezpečnosť na internete s príslušníčkou PZ SR - kpt. Mgr. Denisou Babiarovou. Pani policajtka veľmi pútavou formou so žiakmi rozprávala o rôznych nástrahách a nebezpečenstvách, ktoré číhajú na sociálnych sieťach. Počas besedy uvádzala rôzne príklady, ktoré súvisia s kyberšikanou. Žiaci mali možnosť vzhliadnuť krátke videá, ktoré súviseli s témou. Súčasťou besedy bol rozhovor so žiakmi a poučenie, ako a kde sa môžu žiaci obrátiť v prípade nepríjemných skúseností, či obťažovania prostredníctvom sociálnych sietí. Pani kpt. Mgr. Babiarová upozornila žiakov, aby boli veľmi opatrní v používaní internetu a nekomunikovali s cudzími osobami. Veď mnohokrát ten "rovesník" na druhej strane sociálnej siete môže byť nebezpečný človek, ktorý takto vyhľadáva svoje obete prostredníctvom internetu. Všetky takéto aktivity je potrebné oznámiť, aby sa zamedzilo kyberšikane a trestnej činnosti, ktorá s tým súvisí.

V závere besedy dostali žiaci obrázky, ktoré si mohli vyfarbiť. Veríme, že žiaci si odniesli mnoho informácií a poučení do praktického života. Pani policajtke sme spoločne poďakovali za zaujímavú besedu a veríme, že sa čoskoro opäť stretneme pri ďalšej téme, lebo prevencia má nezastupiteľné miesto pri výchove a predchádzaniu negatívnym javom medzi mladými ľuďmi.

 

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin