Prezeraný školský rok:


Šikanovanie je pojem, ktorý v posledných rokoch rezonuje v spoločnosti, v médiách a v neposlednej miere aj vo vzdelávacích inštitúciách. Tomuto negatívnemu javu sa venujeme na našej škole veľkú pozornosť už roky. Šikanovanie sa môže prihodiť úplne každému. Hocikto sa môže stať jeho obeťou. Ak vás niekto šikanuje nie je to vaša vina.

Nikto nemá právo ubližovať vám.

Požiadať o pomoc je veľmi dôležité a správne.

Dňa 25.1.2023 v našom školskom klube sme sa venovali práve tejto téme.V našom školskom klube sa snažíme nájsť priestor na to, aby sa deti medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity.Deti sa z prezentácie dozvedeli dôležité informácie o týchto sociálno – patologických javoch a boli im ozrejmené hlavné znaky, ako reagovať, keď sa stanú terčom šikany / kyberšikany alebo keď sú jej svedkami.Zároveň im boli poskytnuté kontakty na anonymné linky, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť.Uvedomili si, že aj oni sami môžu zasiahnuť, ak sú svedkami šikanovania, nielen ako jednotlivci, ale aj ako celý kolektív.

Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová

Aktuality

booked.net

Školský bulletin