Prezeraný školský rok:

Beseda v knižnici Nezábudka


Dňa 23.1.2023 sa v knižnici "Nezábudka" uskutočnila beseda pre žiakov I. stupňa na tému:

ROZPRÁVKA O RUKAVIČKE


Pani knihovníčka nás srdečne privítala a usadila žiakov na pripravené stoličky.

V úvode ich oboznámila s témou besedy a tou bola "Rozprávka o rukavičke". Na IT mala pripravenú prezentáciu rozprávky, rozprávkovú knihu a obrázky na danú tému.

Začala rozprávať rozprávku:

Šiel dedko horou, šiel a šiel až stratil rukavicu. Vypadla mu z vrecka do snehu. Išla okolo myška všetkohryzka, bola jej veľká zima a povedala si, že tam bude bývať. Išla okolo žabka skákajlabka a pýtala sa: ,,Rukavička, rukavička, kto v tebe býva?" Ozvalo sa: To som ja myška všetkohryzka a ty si kto? Ja som žabka skákajlabka, pusť ma dnu. Tak poď, budeme tu bývať spolu. Už boli dve. A takto to pokračovalo ďalej a ďalej......Išiel okolo – zajko pobehajko-boli traja, potom líštička kmotrička-boli štyria, vĺčik -sivý bôčik-boli piati, diviak-kvičiak-boli šiesti a zrazu išiel medvedík-jedzmedík- prosil ich, pustite aj mňa, boli siedmi, ale v rukavičke už bolo veľmi tesno....

Vtedy dedko zbadal, že nemá rukavičku a išiel ju hľadať. Ale psík ho predbehol, dobehol k rukavičke urobil hav.hav-hav - zvieratká sa naľakali a rozutekali sa na všetky strany.

Dedko si našiel svoju stratenú rukavičku, potešil sa a dal si ju na ruku, aby mu nebola zima.

V priebehu rozprávania pani knihovníčka požiadala deti o spoluprácu: hľadali obrázky menovaných zvieratiek a ukladali ich na tabuľu podľa poradia. Určovali kto bol prvý, druhý atď. Žiaci to pekne zvládli a tešili sa z pochvaly.

Potom si ešte zahrali hru: Nakreslím si ruku a v nej je skryté písmeno: napr. p, e, l, c, r, b. Potom tvorili slová na dané písmeno a hľadali kartičky, na ktorých boli obrázky, ktoré sa začínali na danú hlásku. Mali ho vložiť do nakreslenej ruky. Žiaci pracovali aktívne, vzájomne si pomáhali a úlohy plnili na ,,jednotky" čomu sme sa všetci tešili.

V knižnici sme strávili príjemné a poučné chvíle, žiaci boli aktívni, disciplinovaní a tešili sa z výsledku svojej práce.

V závere sme poďakovali pani knihovníčke za peknú a poučnú besedu a plní príjemných pocitov a nových vedomostí sme sa vrátili do školy.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová


Aktuality

booked.net

Školský bulletin