Prezeraný školský rok:

Šetrenie elektrickou energiou

Dňa 20.01.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda pre I. a II. stupeň na tému „Šetrenie elektrickou energiou".


Cieľom tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom prvotné poznatky o elektrickej energii, kde sa vyrába, aké elektrárne na výrobu elektrickej energie poznáme, kde ju využívame a ako sa máme správať, aby sme ňou neplytvali, ale šetrili.

Elektrická energia sa vyrába v elektrárňach: jadrové, tepelné, vodné, veterné a solárne.

Elektrárne v Košiciach sú tieto:

Tepelné elektrárne / Slovenské elektrárne a.s./Vodná elektráreň Ťahanovce


V budúcnosti plánujú postaviť pri Košiciach paroplynovú elektráreň a geotermálnu elektráreň.


Elektrickú energiu meníme:

                      na svetelnú                                                                  pohybovú


                           zvukovú


 

Hovorili sme si o žiarovkách, že:

Vynálezcom žiarovky je Thomas Alva Edison, ktorý ju vynašiel v roku 1879.

Elektrickú energiu využívame všade: vlak, pračka, počítač, rádio...

Elektrickú energiu využívame i pri reklamných pútačoch napr.

 

Povedali sme si, že elektrická energia je dobrý pomocník, ale je aj veľmi nebezpečná!!!

Do elektrickej zásuvky nevkladaj žiadne predmety!


Opravu elektrických prístrojov nechaj na odborníkov!

Nikdy sa nedotýkaj elektrických drôtov!

Aké iné zásady ochrany zdravia poznáš?

 

Elektrickou energiou musíme šetriť!!!

Zhasínajte ! Používajte energeticky úsporné žiarovky!

Nové spotrebiče sú úspornejšie!

Vypínajte elektrické spotrebiče!

Sprchovaním ušetríte nielen energiu, ale i vodu!

Elektrické spotrebiče používajte efektívne!


Povedali sme si, čo je blesk a čo pri ňom vzniká. Blesk je intenzívny elektrický výboj, pri ktorom vzniká intenzívne svetlo.

 

Hrom je charakteristický zvukový efekt blesku. Žiaci boli poučení, ako sa majú správať v prírode počas búrky..........

Beseda sa žiakom páčila, veľmi pekne spolupracovali s pani učiteľkou, boli aktívny a pekne odpovedali na otázky.

Preto im ďakujem za pozornosť a spoluprácu.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová koordinátorka ENV