Prezeraný školský rok:

Beseda
PREVENCIA PRED CHOROBAMI V ZIMNOM OBDOBÍ

 

V utorok  20.12.2022 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Prevencia pred chorobami v zimnom období“. Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla p. uč.  Mgr. Martina Volenská, ktorá žiakom vysvetlila základné poznatky o zdravom životnom štýle. Porozprávala im rozdiel medzi chorobou a úrazom. Zopakovali si aj základné telefónne čísla, ktoré môžu  použiť v prípade núdze.

V dnešnej dobe čelíme mnohým problémom. Najmä v dôsledku obrovského rozvoja techniky sa nám život vo všetkých ohľadoch zľahčil, celá spoločnosť spohodlnela, čo však zároveň významne ovplyvnilo aj zdravie jednotlivcov. Je potrebné vedieť, že zdravie nedostávame do vienka ako genetickú výbavu v danom a nemennom stave. Genetický základ je len biologickým potenciálom, ktorý sa môže ďalej vyvíjať pozitívnym alebo negatívnym smerom.

Je v našich rukách, ako bude súčasná a budúca generácia vnímať vlastné zdravie, ako sa postavíme k tejto problematike. Starostlivosť o zdravie musí tvoriť základ pre výchovu a vzdelávanie.

Autorka príspevku: Volenská