Prezeraný školský rok:

Beseda
DIABETES MELLITUS - CUKROVKA

 

V utorok 13.12.2022 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "DIABETES MELLITUS - CUKROVKA". Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka z RÚVZ PhDr. Monika Fabiánova, ktorá žiakov prezentáciou a odborným výkladom oboznámila s celou problematikou cukrovky a podrobne rozobrala príznaky a liečbu samotnej cukrovky. Žiakom sa beseda veľmi páčila. Získané vedomosti môžu aplikovať v praxi.

Autorka príspevku: Volenská