Prezeraný školský rok:

Výstava výrobkov z pracovného vyučovania
s vianočnou tematikou


Prvé decembrové týždne naša škola ŠZŠ Inžinierska 24 v Košiciach zorganizovala v priestoroch školy výstavku výrobkov z pracovného vyučovania s vianočnou tematikou.

Výrobky vytvorili žiaci prípravného až deviateho ročníka s pomocou vyučujúcich. Pri výrobe boli požité rôzne techniky a aj materiál bol rôzneho druhu.

Výrobky po výstave putovali na predajnú výstavu do OC Galéria pod záštitou o.z. DAJDAR.

Spracoval: Mgr. Miroslav Blaško