Prezeraný školský rok:

Predajná výstava výrobkov
z pracovného vyučovania s vianočnou
tematikou v OC Galéria pod záštitou občianskeho združenia DAJDAR


Naša škola, ŠZŠ Inžinierska 24 v Košiciach spolu s o.z. DAJDAR sa v rozmedzí dvoch týždňov, od 12. decembra do 21. decembra 2022, zúčastnila predajnej výstavy vianočných výrobkov v priestoroch OC Galéria.

Vianočné výrobky boli vyrobené žiakmi, ktorým pomáhali učitelia na pracovnom vyučovaní. Výrobky s vianočnou tematikou boli vyrobené rôznymi technikami z materiálu rôzneho druhu, od prírodného až po umelý a neváhali použiť i ten odpadový.

Ponuka výrobkov bola bohatá, za dobrovoľný príspevok si záujemcovia mohli vybrať z veľkej palety vianočných ozdôb, vencov, stromčekov, zimných škriatkov, prírodných ikebán či sladkých vianočných perníkov.
Ako to už býva, niektorí okoloidúci neprišli nakupovať, ale len sa trochu pokochať žiackou zručnosťou, alebo si pookriať dušu konverzáciou v duchu ľudskosti s príjemnými zamestnancami ŠZŠ Inžinierska 24 v Košiciach, ktorí sa do zbierky dobrovoľne angažovali.

Veľká vďaka všetkým zúčastneným žiakom, zamestnancom školy, vedeniu OC Galéria a v neposlednom rade dobrovoľným darcom.

Výťažok zo zbierky bude v nasledujúcom období použitý na projekty vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.

O rok dovidenia. Ďakujeme!!!  

Spracoval: Mgr. Miroslav Blaško