Prezeraný školský rok:

Dňa 15. decembra 2022 sme pre žiakov pripravili besedu o drogách. Lektorkou besedy bola kpt. Mgr. Denisa Babiarová, príslušníčka PZ SR, ktorá veľmi zaujímavou formou hovorila o téme. Prostredníctvom prezentácií a sprievodným slovom priblížila mladším aj starším žiakom informácie o omamných a návykových látkach. Popísala, čo všetko spôsobujú drogy a aký majú účinok na fyzické a psychické zdravie človeka. V neposlednom rade sa zamerala na prevenciu, ale taktiež poukázala aj na trestnoprávnu zodpovednosť súvisiacu s návykovými látkami - drogami. Sme veľmi radi, že pani policajtka svojou zaujímavou besedou prispela k šíreniu prevencie a poučeniu žiakov ohľadom užívania drog a ich následkom. Veď najlepšou zbraňou pred závislosťami je nedotknúť sa žiadnej drogy, pretože aj jedno "okúsenie" môže skončiť tragicky. Veríme, že žiaci sa dozvedeli mnoho poučných informácií a zamerajú sa na zdravý životný štýl, šport a iné aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju osobnosti, zdravia a radosti zo života.

 

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková