Prezeraný školský rok:

Dňa 14. decembra 2022 sme v našej škole privítali MUDr. Maxima Kojša z RÚVZ v Košiciach. Pre žiakov si pripravil besedu, ktorá bola zameraná na ochorenie AIDS. Veľmi zaujímavo a primerane vysvetlil žiakom základné poznatky o tomto závažnom ochorení. Hovoril o tom, ako môže ochorenie vzniknúť, čo je vírus HIV, ako sa prejavuje a stanovuje diagnóza, popísal príznaky a priebeh choroby. Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Je vyjadrením solidarity s ľuďmi, trpiacimi týmto ochorením. Samozrejme najlepšou zbraňou proti nej je prevencia. Žiaci sa opäť dozvedeli nové informácie a počas besedy im pán doktor odpovedal na rôzne otázky. Aj táto beseda úzko súvisí so zapojením do kampane Červené stužky a veríme, že naše aktivity prispejú k prevencii, čo sa týka ochorenia AIDS.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková