Prezeraný školský rok:

Tak, ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky. Táto kampaň je zameraná na boj proti ochoreniu AIDS, ale predovšetkým na prevenciu a osvetu. Začína v septembri a vrcholí v decembri, keď si

1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.

V našej škole sme mali niekoľko podporných aktivít, ktoré súvisia s témou boja proti AIDS. 22. novembra sa žiaci zúčastnili besedy o sexuálnej výchove s psychológom Mgr. Zimmermannom, 12. decembra to bola beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi s PaedDr. Lýdiou Olajošovou. Tieto aktivity organizovala naša výchovná poradkyňa Mgr. Zuzana Kopková. Dňa 14. decembra 2022 zavítal na našu školu MUDr. Maxim Kojš z RÚVZ v Košiciach, ktorý hovoril so žiakmi o ochorení AIDS. 15. decembra 2022 mali žiaci pripravenú besedu s príslušníčkou PZ SR kpt. Mgr. Denisou Babiarovou. Táto beseda bola zameraná na drogy. Besedy organizovala Mgr. Iveta Dzuričková (koordinátorka PDZ).

Dňa 1. decembra 2022 Mgr. Iveta Dzuričková na znak solidarity s osobami, ktoré trpia ochorením AIDS, pripla všetkým zamestnancom našej školy symbolickú červenú stužku. Vyučujúci v rámci etickej výchovy rozprávali so žiakmi o ochorení AIDS, jeho prejavoch a dôsledkoch.
Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a preto budeme aj naďalej pokračovať v našich aktivitách, ktoré sú zamerané na boj s týmto nebezpečným ochorením.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková