Prezeraný školský rok:

Prišiel k nám Mikuláš............


Utorkové odpoludnie 6. decembra bolo v našej škole výnimočné. V priestoroch školy deťúrence čakali na príchod Mikuláša, ktorý obdarováva všetkých, bez rozdielu veku. Veľký krik detí, ktoré z plných hrdiel kričali jeho meno, ho nakoniec privolal a deti so zatajeným dychom sledovali, čo bude nasledovať. Mikuláš, v sprievode čerta a anjelika, vstúpil do tried. Malí aj veľkí ich privítali veľkým potleskom. Detské očká boli naplnené zvedavosťou a očakávaním. Ako prvé privítali Mikuláša pásmom básničiek a pesničiek tí najmenší . Všetky deti sa snažili a keď ešte aj pani učiteľky trošičku pomohli, tak to zvládli na jednotku. Privítať Mikuláša s anjelikom a čertom chceli aj ostatné deti. Všetky, ktoré nabrali odvahu, mali možnosť vystúpiť.

A pri ich vystúpeniach Mikulášovi začalo byť veselo. Tak si s nimi spieval a pokyvoval hlavou do rytmu skladieb a pesničiek. Detičky sa snažili pobaviť ho svojím programom, aby sa z jeho darčekov ušlo aj im....

Všetky sladké odmeny boli za chvíľku porozdávané. Tí smelší sa s Mikulášom a jeho družinou na pamiatku stihli aj odfotiť a oni už aj odchádzali ďalej, aby mohli obdarovať ďalšie dobré detičky.

  
My sa však už teraz všetci tešíme na budúci rok, pretože Mikuláš, anjelik a čert sa u nás cítili dobre a prisľúbili, že s košom plným dobrôt, prídu aj o rok.


Ďakujeme pani Mgr. Zlatici Hejlovej z charity Shop Košice a všetkým dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na Mikulášske balíčky pre naše deti.

Autor príspevku: Veronika Heráková