Prezeraný školský rok:

Dňa 28.11.2022 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia na tému "Svetový deň časopisov". Časopisy sú publikácie obsahujúce rôzne články, fotografie alebo príspevky od rôznych autorov.

Delia sa na : odborné, vedecké, tematické.

Sú publikované (vydávané) v rôznych intervaloch : týždenne, dvojtýždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.

Sú plnofarebné s drôtenou väzbou alebo brožované. Sú rozdelené podľa veku.

Každý časopis má :

  • Vydavateľa (je to osoba, ktorá zodpovedá za produkciu časopisu)
  • Šéfredaktora (je to osoba zodpovedná za obsah časopisu)
  • Redaktori (to sú autori článkov v časopise)
  • Fotografi (autori fotografií)
  • Ilustrátori (autori ilustrácií)
  • Jazykoví korektori (osoby, zodpovedné za jazykovú úpravu časopisu)
  • Grafici (osoby zodpovedné za grafickú úpravu časopisu)


Prvý časopis na Slovensku bol vydaný v roku 1783. Bol to osvetový a vzdelávací časopis o roľnom a poľnom hospodárstve. Potom neskôr najčastejšie vznikali literárne a umelecké časopisy. Forma týchto časopisov bola skôr knižná a prinášali predovšetkým poéziu a prózu domácich autorov. Boli to napríklad Tatranka, Hronka. Prvým odborným periodikom bol Letopis Matice slovenskej. Postupne začali vznikať aj spoločensko-politické časopisy. Napríklad Slovenské pohľady, ktoré vznikli ešte v Rakúsko-Uhorsku a predstavte si, tento časopis je vydávaný dodnes.

Prvý časopis pre deti bol nápadom štúrovca Janka Francisci-Rimavského. Okrem svojej tvorby prišiel s nápadom vydávať od roku 1871 v Martine detský časopis Zornička. Pre deti zozbieral slovenské ľudové rozprávky a ako prvý ich aj začal vydávať. Postupne sa na deti začali sústreďovať viacerí vydavatelia a spisovatelia. Po Zorničke prišla Včielka, Slniečko, Priateľ dietok, Zenit pionierov, Elektrón, ABC a samozrejme nezabudnuteľný Kamarát.

Väčšia zmena v časopiseckej tvorbe prišla v 90-tych rokoch 20-teho storočia, keď sa roztrhlo vrece s množstvom časopisov rôzneho druhu. Časopisy nám dodnes robia spoločnosť pri káve, v ambulancii u lekára, pri cestovaní, alebo relaxe.

Aj my v našej škole na dolnej chodbe v C pavilóne máme veľa zaujímavých časopisov, ktoré si môžu žiaci prezrieť, prečítať, niečo vyfarbiť, vylúštiť, doplniť.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka príspevku : Mgr. Jarmila Krasnočková