Prezeraný školský rok:

Stredoeurópsky deň stromov
20. októbra 2022


Dňa 21.11.2022 sa na našej škole uskutočnila beseda pre žiakov I. stupňa na tretej vyučovacej hodine a pre žiakov II. stupňa na štvrtej vyučovacej hodine.

Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Myšlienka "Dňa stromov", vznikla pôvodne v 19. storočí v americkom štáte Nebraska. Postupne sa oslavy rozšírili do celého sveta a v stredoeurópskych krajinách bol ustanovený dátum osláv na 20. október. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny Európy.

Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej poslanie, a tiež aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tento deň zasadením nových stromov.

Žiaci I. stupňa sa prostredníctvom prezentácie "Stromy a kríky" dozvedeli nové informácie: čo pre nás stromy znamenajú, ako sa stromy delia, aký nám prinášajú úžitok a ako využívame ich plody a že od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života, jednoducho bez nich by neexistoval život na Zemi.

Žiaci II. stupňa si zopakovali a utvrdili svoje nadobudnuté poznatky o stromoch a to, že každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2.
 
- Na výrobu 1 tony papiera je potrebných zhruba 17 dospelých stromov.

Prečo sú stromy dôležité:

 • vytvárajú kyslík
 • filtrujú ovzdušie
 • poskytujú domov – žijú v nich rôzne druhy užitočných a chránených rastlín i živočíchov.
 • v lete zmierňujú horúčavy
 • zlepšujú pôdne podmienky
 • zmierňujú hluk a veternosť
 • zadržiavajú vlahu
 • majú liečivé účinky
 • vyrába sa z nich papier, nábytok, či nástroje.
 • skrášľujú prostredie
 • my sme si tento deň v škole pripomenuli rôznymi aktivitami a úlohami, dozvedeli sme sa nové informácie o dôležitosti stromov v našom živote a zistili sme, že stromy sú pľúcami našej Zeme.


PREZENTÁCIA:


Žiakom sa prezentácie aj beseda páčili, veľmi pekne spolupracovali, získali nové poznatky, ktoré využijú vo svojom živote. I. stupeň potom vypracoval PL na tému stromy, listy a plody.

II. stupeň pracoval s článkom "LES" – prečítali si text s porozumením a doplnili do viet nové poznatky o lese.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová