Prezeraný školský rok:


Dňa 25.11.2022 sa žiaci  II. stupňa našej školy zúčastnili besedy s názvom „Osteoporóza“. Besedu viedla p. Mgr. Šmidová  z  RÚVZ v Košiciach  , ktorá žiakom priblížila poznatky o ochorení osteoporózy. Vysvetlila ako sa chrániť a predchádzať tomuto ochoreniu. Žiakom zdôrazňovala, že prevencia osteoporózy a najmä osteoporotických zlomenín je možná, efektívna a lacnejšia ako liečba.


Autorka príspevku: Volenská