Prezeraný školský rok:

20. november je venovaný Medzinárodnému dňu bez fajčenia. Vieme, že každý zlozvyk ovplyvňuje náš život a zdravie. Preto je najdôležitejšia prevencia. Pre našich žiakov sme pripravili besedu s názvom Fajčenie áno - nie. Dozvedeli sa základné informácie o škodlivosti cigariet a ich vplyve na zdravie človeka. Spoločne si pozreli zaujímavú prezentáciu a krátky zaujímavý dokument o následkoch fajčenia, výpovede mladých ľudí, ktorí v minulosti podľahli tomuto zlozvyku               a dokázali sa prekonať, prestali fajčiť. V súčasnosti športujú a vedú zdravý životný štýl. V závere besedy dostali pracovné listy, ktoré spoločne vypracovali. Veríme, že všetky informácie, ktoré sa dozvedeli, prispejú k tomu, aby pre nich bola každá ponúknutá cigareta neprijateľná. Zdravie a sebaovládanie sú predsa na prvom mieste.

Autorka: Mgr. Iveta Dzuričková