Prezeraný školský rok:

 

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť, nenútene a popri tom hravo a zábavne pracovať s textom a rozvíjať logické myslenie, kreativitu a často i literárne a štylistické schopnosti.Dňa 9.11. sa v triede VI.B a 11.11. v triede III.A uskutočnila v rámci čitateľskej gramotnosti aktivita na tému „Štyri ročné obdobia“. Žiaci mali pripravené štyri básne. Po prečítaní jednotlivých básní mali uhádnuť o ktoré ročné obdobie ide. Potom sa o danom ročnom období porozprávali a následne plnili rôzne aktivity spojené s daným ročným obdobím – doplňovačky, hádanky, prešmyčky, štvorsmerovky, alebo poskladať slabiky či hlásky tak, aby tvorili zmysluplné slovo. V závere hodiny žiaci maľovali aktuálne ročné obdobie – jeseň. 

Žiakom sa táto hodina veľmi páčila, vládla na nej tvorivá, príjemná, pracovná atmosféra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka príspevku : Mgr. Jarmila Krasnočková