Prezeraný školský rok:

Európsky týždeň športu – ETŠ 2022

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok prebiehal už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré nás má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

Európsky týždeň športu sa koná v 40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Pod hlavičkou #BeActive sú registrované pohybové aktivity organizované od 01. septembra do 15. októbra.
Tento týždeň je určený naozaj pre každého - bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti.

PREČO?

Podľa posledného prieskumu Eurobarometer je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

V rámci rozvíjania športových aktivít medzi žiakmi sa do tohto podujatia zapojila aj naša škola dňa 27. septembra.

Žiaci I. stupňa: prvé dve hodiny športovali a cvičili v telocvični, kde boli pripravené rôzne prekážky, cvičebné náradie a náčinie, ktoré v priebehu dňa využili.

V úvode dňa sa rozcvičili behom a rozcvičkou s využitím lôpt – driblovanie, prehadzovanie a podávanie lopty spolužiakovi a súťaž: ,, Kto trafí najviac košov.“ Potom nasledovala súťaž v behu cez telocvičňu a prekonávanie pripravených prekážok. Tretia hodina bola relaxačná vychádzka na dopravné ihrisko a jazda na kolobežkách. No a štvrtá hodina na I. stupni bola oddychová, pani učiteľky si pre žiakov pripravili detské pesničky, pri ktorých nielen spievali, ale aj tancovali.

Žiaci II. stupňa: prvé dve hodiny športovali na dopravnom ihrisku, kde absolvovali jazdu na kolobežkách, pričom museli dodržiavať dopravné predpisy. Na druhej hodine sa vybrali na basketbalové ihrisko na L II, kde súťažili v hádzaní basketbalovej lopty na kôš: ,, Kto hodí najviac košov.“ No a posledné tri hodiny im patrila telocvičňa. Tretiu hodinu, prekonávali rôzne pripravené prekážky v telocvični s využitím cvičebného náradia a náčinia. Štvrtú hodinu mali zábavné aktivity, pri ktorých využili lopty a fitlopty. Cvičenia boli zamerané na správne držanie tela, na motoriku a naťahovanie svalov. Piata hodina patrila nášmu obľúbenému futbalu, do ktorého sa s radosťou zapájajú nielen chlapci, ale aj dievčatá.

Cvičenia s loptami a na loptách. Celkom sa nám darilo...Náš obľúbený FUTBAAAAAAL!!! - zmiešaných družstiev


Žiaci strávili úžasný deň plný športových aktivít, riadne sa zapotili, ale stálo to za to. Už teraz sa tešia na budúci školský rok, čo pre nich pripravia učitelia.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová