Prezeraný školský rok:

Každý rok, už od roku 1990, je mesiac október venovaný našim seniorom. Tak, ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Vieme, že nielen v jeden mesiac v roku si máme vážiť starších ľudí a pomáhať im. Žiaci si k tejto téme vypočuli rozhlasovú reláciu prostredníctvom školského rozhlasu. Spoločne s vyučujúcimi rozprávali o tom, ako sa snažia pomôcť seniorom, hovorili o zážitkoch so svojimi starými rodičmi, o tom, akým prínosom sú pre nás všetkých skúsenosti staršej generácie a ako im môžeme spríjemniť čas, keď potrebujú našu pomoc.

 

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková