Prezeraný školský rok:

Svetový deň potravín 2022

Svetový deň potravín sa každoročne oslavuje dňa 16. októbra pri príležitosti založenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Kolektívna akcia v 150 krajinách sveta je to, čo robí Svetový deň potravín jedným z najoslavovanejších dní v kalendári OSN. Stovky podujatí a osvetových aktivít spájajú vlády, podniky, mimovládne organizácie, médiá a širokú verejnosť.

Dňa 26. 10. 2022 sme sa tejto téme venovali aj prostredníctvom školského rozhlasu v podobe relácie.
Tohtoročné motto Svetového dňa potravín znie: Nenechajme nikoho napospas. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie prostredie, lepší život. Svetový deň potravín 2022 je poznačený krízami, ktorým svet čelí a predstavuje výzvu na zamyslenie sa nad súčasnými globálnymi výzvami. Milióny ľudí na celom svete si nemôžu dovoliť primerané množstvo potravín, sú vystavení potravinovej neistote a podvýžive. Dnes sa však vyrába dostatok potravín na nasýtenie všetkých.

Problémom je dostupnosť k výživným potravinám, čo komplikujú aj krízy súčasnosti – pandémia COVID-19, ozbrojené konflikty, klimatická zmena, rast cien a medzinárodného napätia. Globálne výzvy nepoznajú hranice. Vlády, súkromný sektor, akademická obec, občianska spoločnosť a jednotlivci musia solidárne spolupracovať s cieľom zabezpečiť právo všetkých ľudí na výživu, mier a rovnosť.

Naše činy sú naša budúcnosť. Všetci sa môžeme zapojiť k oslave Svetového dňa potravín a pokračovať počas celého roka.

 

 

Autorka príspevku: Mgr. Volenská