Prezeraný školský rok:

Hovorme o jedle

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách, vyhlásili na základných a stredných školách týždeň "Hovorme o jedle", ktorý sa konal 10.10.2022.

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Naša škola sa zapojila do tejto súťaže s názvom "Chutné maľovanie". Do tejto súťaže sa zapojili žiaci I. a II stupňa. Slová ako zdravie a výživa boli najčastejšie skloňovanými pojmami. Cieľom tohto projektu bolo viesť detí k správnym stravovacím návykom.

 

Autorka príspevku: Mgr. Volenská