Prezeraný školský rok:

V mesiaci október sa naša škola už po druhýkrát zapojila do Projektu Svet plastelíny, v ktorom sme boli úspešní a získali plastelínu pre žiakov našej školy vrátane ŠKD. Účelom projektu je podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.Plastelína je skvelá a kreatívna forma zábavy, ktorá dokáže deti zabaviť na veľmi dlhú dobu. Hranie s plastelínou je jeden zo spôsobov ako pomôcť deťom rozvíjať ich fantáziu a tvorivosť. Zároveň posilňuje a zlepšuje jemnú motoriku. S plastelínou sa dajú vymodelovať najrôznejšie tvary, ktoré deťom napadnú.


Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová