Prezeraný školský rok:

Súčasťou akcii našej školy sú tradične besedy v detskej knižnici Nezábudka. Inak tomu nie je ani v tomto školskom roku. Prvé besedy v knižnici Nezábudka začali už v mesiaci október. Zúčastnili sa ich všetci naši žiaci, od žiakov prípravného ročníka až po najstarších žiakov deviateho ročníka.

Prvej besedy sa zúčastnili žiaci prvého stupňa na tému Jeseň. Žiaci si zopakovali jednotlivé ročné obdobia a bližšie sa porozprávali o jeseni. Pomenovali si jej charakteristické znaky a činnosti, ktoré ľudia vykonávajú počas jesene. Na veľkom plátne mali za úlohu nájsť pomenovať zvieratká v lese. Zároveň si vysvetlili rozdiel medzi listnatým a ihličnatým stromom.


V závere ich čakal kvíz Ako zaobchádzať s knihou.

Keďže mesiac október je mesiacom účty k starším, v závere žiaci vyfarbili obrázky babky a dedka, ktoré zamestnanci knižnici odnesú pre potešenie seniorom.


Všetci sa už tešia na ďalšiu návštevu knižnice Nezábudka.

Autor príspevku: Mgr. Alena Hingisová