Prezeraný školský rok:

Milí rodičia,

v tejto časti webovej stránky našej školy vám každý mesiac prinesieme informácie o tom, ako vaše deti trávili čas v ŠKD a tiež uvidíte ukážky ich šikovnosti.

Každý mesiac sa výchovno vzdelávací program v ŠKD nesie v duchu konkrétnej témy, ktorá sa objavuje aj v denných tématických oblastiach výchovy (TOV), zameraných na spoločenské vedy, prírodu a ochranu životného prostredia, estetiku, získavanie pracovno technických zručností, telovýchovu a ochranu zdravia a samozrejme na podporu vzdelávania. TOV si vychovávatelia stanovili podľa rozvrhu dopoludňajšieho vyučovania a to tak, že každý deň sa venujú inej oblasti výchovy.

Ak ste zvedaví, ako to vyzeralo tento mesiac, čítajte pozorne ďalej naše blogy.

Začiatok školského roka bol, hlavne pre tých žiakov, ktorí začali navštevovať našu školu prvý krát, významnou zmenou v ich živote. Nové prostredie, noví učitelia a vychovávatelia, noví kamaráti. Preto je september mesiacom zoznamovania sa a hľadania si svojho miesta v kolektíve. Niet teda divu, že práve v september je hlavnou témou pre aktivity v ŠKD. Tvorba kolektívnych vzťahov v oddeleniach. Po prázdninách, ktoré deti strávili prevažne v rodinách a mimo okruhu svojich spolužiakov, mnohí možno pozabudli, čo ten či onen spolužiak a spolužiačka majú radi, aké majú domáce zvieratá, akému športu sa venujú. Dôležitú úlohu v úvode každého popoludnia v ŠKD mal rozhovor. Deti dostali priestor na to, aby porozprávali všetko, čo by chceli o sebe povedať a zároveň sa dozvedieť o ostatných kamarátoch. Zoznámili sa s pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať v triede, pri obede i na školskom dvore na to, aby sa nestala niekomu krivda na duši či na tele a aby sa všetci v ŠKD cítili príjemne.

Aktuality

booked.net

Školský bulletin