Prezeraný školský rok:

 

 TOTO JE NAŠA PONUKA AKTIVÍT V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

 

September 2023 - Poďme sa zoznámiť