Prezeraný školský rok:

Organizácia Spojených národov v roku 1996 na podnet UNESCO vyhlásila 16. november za Medzinárodný deň tolerancie. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. Základným cieľom akcie v našom ŠKD bolo, aby sme častejšie spomínali toleranciu k druhým ľuďom, k prírode a k svojmu zdraviu a zabránili všetkému čo vyvoláva v inom človeku strach a vylúčenie zo spoločnosti. Dúfame, že aj takto sme sa pričinili k tomu, aby svet bol voči sebe ohľaduplnejší a tolerantnejší.Deti si obkreslili svoju ruku, strihaním, lepením, a kreslením si ju vyzdobili.V tento deň sme sa aspoň trocha preniesli do sveta tých, ktorí sa zdá, že sú odlišní, ale oni sú vlastne len inak obdarovaní.

Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová