Prezeraný školský rok:

Filmový krúžok je realizovaný 2x týždenne, v pondelok a štvrtok v trvaní 1 vyučovacej hodiny.


Pohodlne sa usaďte a urobte si pohodlie. Ľudia vnímajú pozerať na film ako spôsob zábavy. Je vhodné vyvolať diskusiu o filme: prečo žiaci radi pozerajú filmy, aké filmy sa im najviac páčia, čo ich na filme najviac zaujíma, upúta. Vnímanie umeleckého diela je zdrojom potešenia, účasťou na príbehu. Človek na chvíľu zabudne na samého seba.


Cieľom krúžku je poukázať na to, čo má film má s divadlom spoločné, že oba druhy sú dramatickým umením: predvádzajú konanie a rozhovory postáv tak, akoby sa odohrávali priamo pred očami diváka. Film aj divadlo rozprávajú príbeh, ktorý sa odohral v minulosti, alebo ktorý sa stane v budúcnosti.


Počas filmového krúžku si so žiakmi pozrieme rôzne druhy filmov, ako sú: komédie, rozprávky, sci-fi, western, akčné a iné žánre.

Vedúca krúžku: Mgr. Zuzana Kopková