Prezeraný školský rok:


Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, Košice

Faktúry 2023     Objednávky 2023

Faktúry 2024     Objednávky 2024


Školská jedáleň pri Špeciálnej základnej škole, Inžinierska 24, Košice

Faktúry 2023     Objednávky 2023

Faktúry 2024     Objednávky 2024