Prezeraný školský rok:

V našom školskom klube detí bolo rušno hneď na začiatku školského roka. Z priestorov ŠKD sa ozýval smiech a nadšenie na tvárach detí bolo obrovské. Pani vychovávateľky pre deti pripravili zoznamovacie popoludnie kde starší privítali našich nových spolužiakov.
Deti celé popoludnie spoločne súťažili, zabávali sa a smiali. Dúfame, že aj v tomto školskom roku čakajú na deti nové priateľstvá, zážitky skúsenosti a mnoho krásnych chvíľ v našom kolektíve.
Všetkým našim žiakom držíme palce a prajeme krásny a úspešný školský rok 2023/2024.


Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová