Prezeraný školský rok:

Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“
  Jan Amos Komenský

Krúžok
Počítač môj kamarát

V tomto záujmovom útvare sa žiaci zábavnou formou naučia pracovať s počítačom a internetom. Naučia sa, komunikovať cez Internet. Upravovať si fotografie a množstvo ďalších užitočných informácii. Cieľom je povzbudiť záujem žiakov o kreatívny rozvoj ich vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Elektronické zariadenia, ako počítače, televízia, tablety či smartfóny môžu žiakom pomáhať, ale aj škodiť. Dôležité je, aby sa žiaci naučili tieto elektronické zariadenia používať zodpovedne.Vedúca krúžku: Mgr. Martina Volenská