Prezeraný školský rok:

 

 

Záujmový útvar - Včielka

 

Záujmový útvar je zameraný na rozvíjanie rôznych pracovných zručností a schopností žiakov prípravného ročníka. Je určený pre žiakov, ktorí radi kreslia, modelujú, skladajú. Naučia sa pretvárať papier, kartón, drôt do rôznych podôb. Spoznajú a naučia sa rôzne grafické a výtvarné techniky, maľovať na telo, prírodný papier, maľovať veľkonočné kraslice, otláčať jesenné listy zo stromov, vyrábať Mikulášov z papiera či modelovať z hliny. Názov Včielka je kvôli tomu, pretože deti sú veľmi šikovné a pracovité, majú predstavivosť, fantáziu a odvahu skúšať nové postupy, majú trpezlivosť vydržať pri časovo dlhších pracovných postupoch. Popri pracovných činnostiach si aj zaspievame a zatancujeme.
Vypracovala: Mgr. Nikola Moleková

Vedúci: Mgr. Lucia Baňasová