Prezeraný školský rok:

Pedagogickí zamestnanci

 

Mgr. Čornanič Michal

riaditeľ školy

 

 

riaditel@szsinke.sk

 

szs.inzinierska24.ke@gmail.com

 

 

Mgr. Kacerová Angelika

zástupca riaditeľa

 

 

zastupca@szsinke.sk

 

Mgr. Blaško Miroslav

triedny učiteľ

 

mirblas@gmail.com

Mgr. Bugeľová Magdaléna

triedna učiteľka

 

magdalena.tessa.bugelova@gmail.com

Mgr. Dzuričková Iveta

triedna učiteľka

 

workschool.workschool123@gmail.com

Heráková Veronika

vychovávateľka

 

veronikaherakova.herakova@gmail.com

Mgr. Hingisová Alena

triedna učiteľka

 

alenacie@gmail.com

Mgr. Kopková Zuzana

triedna učiteľka

 

zuzka.liska79@gmail.com

Mgr. Tkáčová Kličová Veronika

triedna učiteľka

 

veronika.tkacova.klicova@gmail.com

Novotná Janette

asistentka

 

janettenovotna91@gmail.com

Mgr. Moleková Nikola

triedna učiteľka

 

nikolprokop255@gmail.com

Szaboóvá Hajnalka

vychovávateľka

 

hajnalkasz70@gmail.com

Mgr. Volenská Martina

triedna učiteľka

 

mata.volenska@gmail.com