Prezeraný školský rok:

Veríme, že každý z Vás mal minimálne niekoho známeho, blízkeho hospitalizovaného v nemocnici alebo mal osobnú skúsenosť. Pobyt na nemocničnom lôžku je nepríjemný, smutný, stiesnený a často aj bolestivý. Naši žiaci sa dnešným vystúpením v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice, Trieda SNP 1 v Košiciach posnažili a rozveselili žiakov a pacientov ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zaradení. Nielen hospitalizované deti s rodičmi, ale aj okoloidúci sa pristavovali a zabavili sa našom vystúpení na námet Šípková Ruženka, ktorý pripravili pani učiteľky Mgr. Iveta Dzuričková a Mgr. Martina Volenská. Odchádzali sme s dobrým pocitom z dobrého skutku. Dôkazom toho boli úsmevy divákov, veľký potlesk a milé poďakovanie vedenia ZŠ s MŠ pri ZZ.