Prezeraný školský rok:

KROS

Dňa 5.6.2024 sme sa zúčastnili XXVIII. ročníka športovo - branného preteku - KROS, ktorý sa konal v priestoroch SŠ Rovníková v Košiciach. Okrem domácej školy SŠ Rovníková s zúčastnili aj SŠ Odborárska, ŠZŠ Inžinierska a SŠI Ždaňa.

Športové družstvo tvorili 2 chlapci a 2 dievčatá. Športovo - branný beh - KROS pozostával z behu a hod granátom na cieľ.

Našu školu reprezentovali:

Za chlapcov: Anton Gaži a Nikolas Šana,
Za dievčatá Daniela Gažiová a Miroslava Krivošová.

Individuálne ocenenie získali:

3.miesto - Nikolas Šana
1.miesto - Anton Gaži

Celkovo ako škola sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková