Prezeraný školský rok:

Hodina s Kúzelným kufríkom

Návšteva Knižnice Nezábudka

Dnes 11.6.2024 sa naši žiaci našej školy podieľali pri čarovaní a otváraní kúzelného kufríka a jeho príbehu.

Žiaci kúzelne otvorili kúzelný kufrík zaklínadlom a kúzelnou paličkou, potom p. knihovník z knižnice Nezábudka žiakom vyrozprával krásny príbeh z Nového Zákona Biblie. Žiaci tíško počúvali príbeh o narodení Ježiška a o troch kráľoch Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí putovali púšťou, kde sa všetci stretli.

Príbeh bol zaujímavý a pútavý, lebo bol z kúzelného kufríka, čo žiakov zaujalo. Samozrejme na konci príbehu žiaci spolu s p. knihovníkom znovu zakúzlili kufrík plný rozprávok a príbehov aby nič neutieklo.

Ďakujeme pekne za kúzelné rozprávanie príbehu p. knihovníkovi v Nezábudke.


Autorka príspevku : Renáta Jouifil