Prezeraný školský rok:

Spojená škola, Odborárska 2 v Košiciach našu školu pozvala ako každý rok na súťaž v speve slovenských a rómskych ľudových piesní SLÁVIK 2024, ktorá sa uskutočnila dňa 6. júna 2024. Z radov našich žiakov sa zúčastnili žiaci s nasledovným úspechom:

1. kategória (7 – 10 roční)

3. miesto
Ján Jano: Pec nám spadla, Lole topánky

Viktória Janová: Sedemdesiat sukien mala, Loli Phabay


2. kategória (11 – 13 roční)

1. miesto Dušan Gaži: Tancuj, tancuj..., Duj, duj...

 

Víťazom sláva a porazeným česť! Gratulujeme.