Prezeraný školský rok:


Zapojili sme sa do súťaže vyhlásenej národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) a digiQ – Digitálna inteligencia.Vytvorili sme video ,,Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K“
Hlavnou myšlienkou videoklipu bolo, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie.Dňa 7.júna našu školu navštívili organizátori projektu.
Nebolo to inak ani tento rok a opäť sme boli úspešní.
Odovzdali nám ďakovný certifikát, plagáty, darčeky,
ktoré nás veľmi potešili.Sme radi, že sme sa opäť  zapojili do projektu, ktorý je prínosom
pre našich žiakov.

 

 

 

 

Autor príspevku: Veronika Heráková, DiS. art.