Prezeraný školský rok:


V piatok 31.05.2024 si učitelia našej školy pripravili pre žiakov zábavné dopoludnie plné hier, divadielka, súťaží, dobrôt a zábavy k príležitosti osláv Dňa detí. Najprv sa svojim spolužiakom a kamarátom predstavili žiaci s divadelným predstavením k rozprávke Šípková Ruženka pod taktovkou pani učiteliek Mgr. Martiny Volenskej a Mgr. Ivety Dzuričkovej. Po predstavení sa deti v školskej jedálni osviežili sladkým melónom, za čo patrí poďakovanie pani vedúcej jedálne Ing. Jane Lenártovej, že si pripravila s pani kuchárkou na tento pre deti významný deň hneď niekoľko chutných prekvapení v podobe zákusku, ovocia, čaju a výborného obeda. Potom sa na školskom dvore začali konať rôzne športové, súťaživé, hádankové či kreatívne aktivity na jednotlivých stanovištiach v areáli školy, ktoré vymyslela a pripravila naša pani asistentka Renáta Jouifil. V telocvični sa uskutočnil sa aj stolnotenisový turnaj v dvoch kategóriách pod taktovkou pána učiteľa PhDr. Jána Marenčina. V kategórii chlapcov súťažilo 8 súťažiacich a 3 súťažiace v kategórii dievčat. Deti si nesmierne tento deň užili. Zo školy odchádzali poriadne vysmiate, s maľovanými tvárami, plnými vreckami sladkostí a ovocia a s peknou spomienkou na tento mimoriadne podarený zážitkový deň. Neveríte? Pozrite si galériu fotiek.

Vypracoval: PhDr. Ján Marenčin