Prezeraný školský rok:

Dňa 22.5.2024 sa na našej škole uskutočnila aktivita s názvom Deň zdravej výživy. Tento deň sme si pripomenuli dôležitosť zdravej výživy pre život človeka a hlavne pre zdravý a správny rast a vývin dieťaťa.

Žiaci si na začiatku dňa pomocou prezentácie pripomenuli dôležitosť zdravej výživy pre organizmus, funkciu vitamínov, rozmanitosti stravy a pitnom režime. Mladší žiaci si tieto poznatky zopakovali aj prostredníctvom príbehu. V záver prezentácie si žiaci zopakovali pyramídu zdravej výživy.

S touto témou bola spojená aj ďalšia aktivita pre mladších žiakov a to vyfarbenie a vytvorenie správnej pyramídy zdravej výživy.

Starší žiaci si svoje poznatky zopakovali pomocou testu.

 

Aký by to bol deň zdravej výživy bez správnej ochutnávky ovocia a zeleniny.

V závere dňa si ešte mladší žiaci vytárali pomocou letákov zdravý tanier.

Veľké poďakovanie za takýto krásny deň patrí aj našej školskej jedálni v spolupráci s projektom školské ovocie.

Mgr. Alena Hingisová