Prezeraný školský rok:

Beseda
Kriminalita detí
a Trestno – právna zodpovednosť detí a mladistvých


Trestnoprávna zodpovednosť detí a mladistvých je pomerne často diskutovanou témou. Za zvýšenou kriminalitou v spoločnosti, sa stále viac skrýva nižšia veková hranica mladistvých delikventov. Je preto potrebné zaoberať sa touto skutočnosťou aj v súvislosti s práve prebiehajúcimi spoločenskými reformami, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na mladistvých páchateľov.

Z tohto dôvodu k nám 15.5.2024 prišla referentka špecialistka z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach kpt. Mgr. Denisa Babiarová, aby našich žiakov I. stupňa oboznámila s kriminalitou detí a žiakov II. stupňa s dôsledkami trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých.

Deti mali možnosť nielen aktívne reagovať na slová odborníka a komunikovať tak s reálnou policajtkou, ale spoznávali pomocou názorných videí a prezentácií typy trestných činov, chýb, ktoré môžu mať vážny následok, vyjadriť svoje skúsenosti a názor na trestný čin.

Pani policajtke srdečne ďakujeme za veľmi poučné a záživné besedy.