Prezeraný školský rok:

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE HOPI- HOPE

Rozprávka : O milionárovi, ktorý ukradol slnko


Bol raz na svete ohromný milionár, ktorý mal úplne všetko. Len to najvzácnejšie mu chýbalo. Zdravie. Bol veľmi chorý, ale nikto o tom nevedel. Dal si raz zavolať lekára, ale zato aby sa mu odvďačil, že ho vylieči povedal mu, že ho musí dať zabiť, aby jeho tajomstvo neprezradil. Nikomu totiž neveril. Lekár mu teda poradil, že jedine čo ho môže vyliečiť je slnko. Tak si dal milionár ukradnúť slnko, zavrel ho do veľkej haly a on sa tam zavrel s ním. Chcel len na chvíľku, ale slnko roztavilo kľúč a milionár sa von už nedostal. Zhorel. Slnko sa dostalo späť na oblohu a milionár doplatil na svoju nedôveru životom.
 
Naši žiaci sa dňa 07.05.2024 zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré organizovalo Sociálne divadlo Hopi – hope. Ich vystúpenie nám pripomenulo krásu rozmanitosti a dôležitosť podpory a rešpektu voči všetkým ľuďom.

autorky príspevku: Mgr. Z.Kopková, Mgr. A. Hingisová