Prezeraný školský rok:

BESEDA
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Dňa 2.5.2024 sa na našej škole uskutočnila beseda o ochrane životného prostredia. Túto besedu si pre nás pripravili žiaci zo súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej v Košiciach. Formou prezentácie na interaktívnej tabuli oboznámili žiakov o ochrane životného prostredia, ako majú chrániť životné prostredie, ako triedime odpad a ako bude vyzerať prostredie, keď nebudeme triediť odpad. Zamerali sa na aktuálnu tému triedenia odpadu. Na IKT tabuli žiaci plnili zadanú úlohu- ,,Ako môžeme pomôcť prírode?“ A to triedením odpadov na: papier, sklo, plast a kov. Žiakom sa beseda páčila a sľúbili, že budú chrániť životné prostredie a triediť odpady do označených kontajnerov.

 


Autorka príspevku: Mgr. Volenská Martina