Prezeraný školský rok:

Beseda v knižnici Nezábudka
Noemova archa


Príbeh o bezúhonnom Noemovi, jeho rodine a korábe, ktorý obstál v skúške Božieho hnevu, patrí medzi kresťanmi k jedným z najznámejších. Rozpráva o ľudskej neprávosti, zlobe, hriechu a spravodlivom hneve Boha - tiež však o nádeji a milosrdenstve. Tento krásny biblický príbeh nám vyrozprával dňa 30.4.2024  pán knihovník. Príbeh sa žiakom páčil, hlavne  zvieratká, ktoré v príbehu vystupovali. P. knihovníkovi ďakujeme za pútavé rozprávanie príbehu o Noemovej arche.


Autorka príspevku: Mgr. Volenská Martina