Prezeraný školský rok:

Deň Zeme


Svetový deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla od roku 1970. Aj my, v našej škole, sme si tento krásny sviatok pripomenuli rôznymi aktivitami. Praktické činnosti sme realizovali kvôli nepriazni počasia neskôr - 3. mája 2024. A ako sme oslavovali? Žiaci II. stupňa spoločne s triednymi učiteľmi upravovali záhony medzi pavilónmi v škole, sadili okrasné rastliny, upratovali pozemok, strihali kríky a vysievali rôzne druhy zeleniny na vyvýšené záhony. Ich zásluhou je náš areál opäť o niečo krajší. Jednak pestrosťou krásnych kvetov, ale aj radosťou z vypestovanej zeleniny. Naši najmenší žiaci z I. stupňa si pozreli náučný príbeh pre deti Recyklónia a Recyklátor. Rozprávali sme sa o tom, do akých zberných nádob triedime odpad a prečo ho je potrebné triediť a recyklovať. A nasledovalo upratovanie okolia školy. Spoločne sme vyzbierali odpadky, ktoré tam nechali nezodpovední ľudia. Keď bolo upratané, mohli sa zbierať bylinky zo školského pozemku. Boli sme prekvapení, koľko liečivých byliniek sa nachádza len v našom okolí. Z nich sme vyrobili pekný herbár, ktorý zdobí chodbu školy a povedali sme si, ktorá bylinka načo slúži. V závere "nášho" Dňa Zeme sme sa mohli pokochať výsledkami práce celého dopoludnia. Veríme, že takto vedieme našich žiakov k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu, ktoré budú praktizovať aj v budúcnosti. Program a organizáciu celého dňa pripravili za I. stupeň Mgr. Iveta Dzuričková a za II. stupeň Mgr. Martina Volenská.

Takto sa činili žiaci I. stupňa:


Odpadky patria do koša a treba ich správne triediť.

 


Pažítka i levanduľa majú fialové kvety, to sa nám zapáčilo.

 


Zbierame bylinky na herbár.

 


Poznávame liečivé bylinky, tvoríme herbár.

 

 
Herbár máme hotový.

 


A na záver relax.

 

A takto pracovali žiaci z II. stupňa so svojimi pedagógmi:


Príprava záhonov

 


Kypríme pôdu, sadíme, skrášľujeme...

 

 
Krása kvetov pre oči a nektár pre včielky...

 

 


Recyklujeme, zveľaďujeme, pestujeme...

 

Nezabúdame na živočíchy, žijúce v našom okolí, domček pre hmyz a vtáčia búdka im poskytnú domov. Veľkú radosť máme z prvých zrejúcich plodov na vysadených ovocných kríkoch, ako sú ríbezle a egreše.  

Deň Zeme sa nám vydaril. V práci okolo školy, zveľaďovaní prostredia a recyklácii pokračujeme ďalej a tešíme sa z výsledkov našej práce. Pochvala patrí všetkým, ktorí sa podieľali a naďalej podieľajú na týchto aktivitách. Ďakujeme.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková