Prezeraný školský rok:

Gaňova Tarnava 2024


Dňa 24.apríla sa v Spišskej Novej Vsi, Spojená škola,
J. Fabiniho 3, konal XVII. ročník krajskej súťažnej
Prehliadky v prednese poézie a prózy
špeciálnych základných škôl
Gaňova Tarnava 2024, ktorú organizovala tamojšia
Spojená škola.Prehliadky sa zúčastnili dvaja naši žiaci.


Viktória Janová – próza

Ján Jano – poézia

Aj napriek silnej konkurencii nás žiaci úspešne reprezentovali a obidvaja získali úžasné miesta vo svojich kategóriách.Gratulujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu školy!


Autor príspevku: Veronika Heráková, DiS, art