Prezeraný školský rok:

Dňa 12. 4. 2024 sme učitelia I. stupňa pripravili a realizovali pre svojich žiakov projektové vyučovanie venované knihám. Na prvej hodine si pani učiteľka Mgr. Iveta Dzuričková pripravila besedu o knihách, pričom s deťmi prebrala zloženie knihy, básničky o knihách, čo všetko knihy zahrňujú, na čo slúžia. Na druhej hodine sa deti venovali obrazovým hádankám o rozprávkach, pozerali a spievali hudobné rozprávky. Žiakom dala pani učiteľka za úlohu hľadať v texte maľovaného čítania konkrétne písmená, ktoré mali farebne označiť. Na tretej vyučovacej hodine pani učiteľka Mgr. Lucia Baňasová zážitkovo čítala rozprávku O troch prasiatkach. Krátku poéziu Tri malé prasiatka nám všetkým zarecitoval aj žiak prípravného ročníka Ján Jano, s ktorou nás úspešne reprezentoval na viacerých recitačných súťažiach. Následne deti vymaľovali pracovný list s obrázkami rozprávky, pričom mali za úlohu ich vystrihnúť a usporiadať v správnom poradí podľa deja. Na štvrtej hodine s pani učiteľkou Mgr. Alenou Hingisovou tvorili deti veľké leporelo k rozprávke O troch prasiatkach. Za pomoci inštruktáže deti vytvorili nádherné dielo, ktoré nám zdobí chodbu školy. Veď pozrite...