Prezeraný školský rok:

SŠ na Vojenskej ulici v Košiciach  zorganizovala dňa 10.4.2024 už 17. ročník matematickej olympiády pre žiakov špeciálnych základných škôl. Pripravovali sme sa poctivo. Nemohli sme na tomto podujatí chýbať. Našu školu reprezentovali žiaci:  Anton Gaži, Gabriela Janová, Miroslava Krivošová.


Individuálne umiestnenia vo svojej kategórii: Anton Gaži 3. miesto

Celkovo sme sa umiestnili na veľmi peknom IV. mieste.


Autorka príspevku: Mgr. Volenská Martina