Prezeraný školský rok:


Rómsky deň je pre nás všetkých príležitosťou si pripomenúť význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín prostredníctvom krásneho programu, ktorého sa zúčastnili naši žiaci.V tento významný deň odštartovalo podujatie rómska hymna, ktorú sme si zaspievali v sprievode študentov ZO Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Požiarnická 1, Košice. Opäť boli súčasťou nášho programu.Záver vydareného a poučného dňa si žiaci pod vedením učiteľov kreslili tradičné rómske remeslá a piekli tradičné rómske jedlo „Marikla“
Cieľom tohto podujatia bolo posilniť sebadôveru všetkých žiakov, aby si uvedomili, že dokážu sami vytvoriť niečo zaujímavé, pekné, osožné a potrebné.

 


Autor príspevku: Veronika Heráková, DiS. art.