Prezeraný školský rok:

V našej škole sa pravidelne venujeme prevencii. 27. marca 2024 sa žiaci zúčastnili besedy s názvom Hygiena tela a choroby z nečistoty. Lektorkou besedy bola PhDr. Soňa Gregová. Žiakom priblížila základné zásady hygieny tela a taktiež ich upozornila, aké dôležité je dodržiavať princípy čistoty nášho tela. Poukázala na niektoré infekčné ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť v dôsledku nečistoty a zanedbávania všetkých zásad hygieny. Počas besedy pani lektorka odpovedala na rôzne otázky od žiakov. V priebehu besedy mali žiaci možnosť vidieť základné informácie k téme v zaujímavej prezentácii. Veríme, že si všetci odniesli množstvo poznatkov a budú dodržiavať základy hygieny, aby sa takto vyhli všetkým infekčným ochoreniam.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková