Prezeraný školský rok:

Beseda

Životné prostredie a svetový deň vody


Dňa 15.3.2024 sa na našej škole uskutočnila beseda pre I. a II. stupeň. „Životné prostredie a svetový deň vody“, ktorú si pre našich žiakov pripravila PhDr. Soňa Gregová z RÚVZ so sídlom v Košiciach. Beseda bola realizovaná na druhej vyučovacej hodine.

Cieľom: tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom, dva dôležité svetové dni a to: 22. Marec- Svetový deň vody a 5.3.2024 – Svetový deň životného prostredia. PhDr. Soňa Gregová žiakom prostredníctvom prezentácie priblížila dôležitosť vody pre náš život, hlavne pitnej vody a význam jej šetrenia. Žiaci sa dozvedeli ako vzniká pitná voda – že je to upravovaná povrchová voda. Pútavou formou žiakom sprostredkovala význam vody na Zemi. Presvedčili sme sa, že voda je život a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii, preto vodou musíme šetriť.

Autorka príspevku: Mgr. Volenská Martina